Advokátní kancelář JUDr. Lubomír Procházka byla založena v roce 1996 a vychází z dlouholeté samostatné praxe komerčního právníka, která byla započata již v roce 1992. 

Sídlo advokátní kanceláře bylo od jejího založení několikrát změněno a v posledních letech jsou v souvislosti s nárůstem činnosti a šíře nabídky právních služeb ale i s nárůstem klientely budována její další pracoviště. V současné době má kancelář jednu pobočku pro specializovanou agendu v obvodu Prahy 1 a jednu v Pardubické oblasti. 

Advokátní kancelář spolupracuje pro poskytování právních služeb na území Slovenské republiky s AK se sídlem v Bratislavě, naši partneři jsou rovněž zapsáni jako advokáti u Slovenské advokátní komory. 

Tato dislokace umožňuje poskytovat právní služby v nejširším spektru a má vliv i na optimální dostupnost pro klienty, kteří služeb advokátní kanceláře využívají. Všechna pracoviště advokátní kanceláře jsou vzájemně propojena on-line.

Copyright © 2019 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Lubomír Procházka